9184 Kunsziget Petőfi tér 12. • Tel.: +36 20 / 262 5122 • iskola@kunsziget.hu • OM: 201490
Tisztelt Szülők! Iskolánkban péntekenként 9:00-11:00 óráig, illetve ettől eltérő időben előzetes telefonon történő bejelentkezés alapján igazgatói ügyeleltet tartok! +36-20/2625122
Iskola télenRajzteremNyelvi labor
English version

Erdélyi testvériskolánk bemutatkozik

2018.03.07.
KeresésVissza
Erdélyi testvériskolánk bemutatkozik
A NYÁRÁDGÁLFALVI SZENTIVÁNI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS A KUNSZIGETI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI KÖZÖTTI TESTVÉRISKOLAI MEGÁLLAPODÁS ALÁÍRÁSÁRA 2013. 08. 20-án került sor.

A testvériskolai megállapodás apropójából Gáspár Ildikó igazgató asszony bemutatja iskolájukat.

Szent-Györgyi Albert szerint: „Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.” Igyekszünk, hogy ilyen hellyé varázsoljuk mi is iskolánkat, ahol a kapott tárgyi tudás mellé tapasztalat is társul. Arra törekszünk, hogy a kezeink között felnövekvő generáció olyan alapokat kapjon, hogy felnőtté válva megtalálja helyét a társadalomban. Szeretnénk, hogy diákjaink úgy érezzék jól magukat iskolájukban, hogy közben megtanulnak kulturáltan és mindig az adott helyzetnek megfelelően viselkedni is. Ha megvalósul a diák, tanár és szülő harmonikus kapcsolata, ez nem lehet akadály!
Mi azon fáradozunk, hogy jellemes, igazmondó, a másik embert becsülő, szépet és igazat szerető emberekké formálódjanak iskolánk tanulói. Valljuk, hogy  tisztelni és őrizni kell az emberi értékeket, ápolni hagyományainkat. Ezeket szolgálják az iskolán kívüli tevékenységeink, amelyekkel igyekszünk bekapcsolódni a közösség életébe.
A 2017 – 2018-as tanévben  községünkben 259 gyerek tanul, melyből Nyárádgálfalván az óvodában két csoport működik 32 fős létszámmal.
Az elemi osztályokban 6o tanuló van, három  osztályba csoportosítva. Az V. osztályba 12 tanuló van beírva, a VI.osztályba 12, a VII. osztályba 14 tanuló a jelenlegi VIII. osztályunkban 8 tanuló van, ezért összevonva működik az V. osztállyal.
Szentháromságon 14 óvodás, 27 tanuló az elemiben, 33 tanuló az V – VIII. osztályban tanul, Szentlászlón 11 óvodás és 12 tanuló jár az elemibe, Nyomáton pedig 1o óvodás és 15 tanuló van az elemiben.
Előnye talán a kis létszámnak az, hogy családias légkör van az iskolában, ismerjük a tanulóinkat, oda tudunk figyelni egymásra. Családlátogatáskor, a szülőkkel való találkozás során megismerjük a család nehézségeit, lehetőségeit, így hatékonyabb az együttműködés, ami a gyerek javát szolgálja.
Eredményeink is vannak, hiszen tanulóink sok versenyen vesznek részt az iskolai év során. Már az óvodások ügyeskednek, az óvónők vezetésével népdalokat, népmeséket tanulnak, melyekkel más intézményekben képviselnek. Az elemisek részt vesznek minden évben a mesemondó- és szavalóversenyen, a matematika és az anyanyelvi tudásukat mérik össze más iskola diákjaival, fogalmazásokat szerkesztenek, meséket írnak,  általános műveltségi vetélkedőkön ügyeskednek.  Számos díjjal térnek haza, büszkék vagyunk arra, hogy iskolánk tanulói országos versenyre is eljutottak, ott is képviselték iskolánkat. Öröm látni, hogy milyen igyekezettel tanulnak, szívesen részt vesznek az órák utáni felkészítőkön, együttműködnek az irányító pedagógusokkal, olvasnak, kutatnak, rengeteg feladatot végeznek el. Színdarabot tanulnak, melyeket évente az Erdőszentgyörgyön megszervezett színjátszók találkozóján mutatnak be, népdalvetélkedőkön is részt vesznek.
Az V – VIII. osztályos diákok is készülnek különböző versenyekre. Részt vesznek és eredményeket érnek el az anyanyelvi olimpiászokon, helyesírási versenyeken. Érdekes kísérletek segítségével gyarapítják a fizika területén megszerzett ismereteiket, erdei iskolákat látogatnak.
Az iskola nem egy zárt intézmény, hanem szerves része a közösségnek, fontos szerepe van a falu életében. Éppen ezért számos iskolán kívüli tevékenység során próbálunk jelen lenni az iskola falain kívül is. Az őszi szüreti bálok mellett, amelyet a kultúrotthonban adnak elő tanulóink, már hagyomány az idősek megünneplése is, amelyben részt vesz minden korosztály. Közel egy évtizede szervezzük ezt az ünnepséget, amelyet először a templomban tartottunk, az utóbbi három évben a kultúrotthonban ünnepeltünk népes közönséggel. Az elmúlt évben ezt adventi vásárral kötöttük egybe, amelyre szép karácsonyi díszeket, képeslapokat készítettek a tanulók a tanítók, illetve az óvónők írányításával. Minden év októberében meglátogatják a temetőt, ahol kitakarítják a hősök sírját. Lelkesen készülnek a téli ünnepekre is a karácsonyi műsorral, melyet a templomokban adnak elő. A farsang, anyák napi műsor és az évzáró műsor mellett számos rendezvény gazdagítja életünket. Nemzeti ünnepeinket megünnepeljük erősítvén tanulóink identitástudatát. Minden évben több környezetvédelmi tevékenység során igyekszünk tudatosítani a gyerekekben Földünk védelmét, melyet gyakorolnak is. Már több éve részt vesznek a szelektív hulladékgyűjtésben, a faluban szemétgyűjtő-akciókat is szerveztünk, az iskola udvarára minden évben fákat ültetünk.
Továbbá számos pályázatban, projektben vállalunk partnerséget, amelyek életbe ültetésével érdekes információk, tapasztalatok birtokába kerülnek tanulóink. Örülünk ezeknek, hiszen segítségükkel tágul a diákok látóköre, számos lehetőség nyílik előttük. A pályázatokon való részvétel és az ezekre való felkészülés során olyan gyakorlati tudást sajátítanak el, amelyeket hasznosíthatnak akár a mindennapi életben is.
 Évek óta néptáncoktatás is zajlik az elemisek számára a tanács jóvoltából. Jó lenne ezt az oktatást kibővíteni a felső tagozatosok számára is, hogy a folytonosság biztosítva legyen.
Ezek által a tevékenységek által – melyek  a teljesség igénye nélkül kerültek említésre – úgy érzem, ki lehet alakítani egy képet az iskola jelenlegi életéről. Szeretnénk a jövőben ezeket a tevékenységeket is folytatni, folyamatosan keresve az újabb lehetőségeket is, amelyek segítségével gazdagíthatjuk tanulóink értelmi, érzelmi, esztétikai képességeit. Egy olyan hellyé formálni az iskolánkat, ahol otthon érzik magukat a gyermekek, ahol jól érzik magukat, ahol gyakorlati tevékenységek révén szereznek még több tudást, tapasztalatot. Különböző szakkörök elindítása (idegen nyelv, dráma, sport) még gazdagabbá tenné ajánlatunkat, remélem, megtaláljuk a működtetésükhöz szükséges anyagi hátteret is. Esély van arra, hogy egy pályázat révén iskolabővítésre is sor kerüljön, amely még több lehetőséget rejtene magában ahhoz, hogy településünkön is olyan tudás birtokába juthassanak tanulóink, amelyek jó alapot biztosítanak a továbbtanuláshoz.
Weöres Sándor szavai pontosan tükrözik törekvéseinket: „Örömöm sokszorozódjék a te örömödben. Hiányosságom váljék jósággá benned. Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél. Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted
az ég, benned a létra.”
A létra megtalálásában, a rajta való haladásban szeretnénk segítséget nyújtani diákjainknak.
*
                                                           Gáspár Ildikó, igazgató