9184 Kunsziget Petőfi tér 12. • Tel.: +36 20 / 262 5122 • iskola@kunsziget.hu • OM: 201490
Tisztelt Szülők! Igazgatói ügyelet a nyári szünidőben: július 11-én, július 18-án és augusztus 1-jén 9-11 óráig.
Iskola télenRajzteremNyelvi labor
English version

Iskolai beíratás áprilisban

2013.03.05.
Küldés e-mailbenNyomtatásKeresésVissza
Iskolai beíratás áprilisban
Tisztelt Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. CXC. törvény 50.§ (7) bekezdése alapján az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által meghatározott időszakban kell beíratni.

A Központ a beíratás időpontját az alábbiak szerint határozta meg:

  • 2013. április 8. (hétfő)     8.00-18.00 óra között,
  • 2013. április 9. (kedd)      8.00-18.00 óra között.


A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (ez a dokumentum a lakcímkártya), továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példányát.

Ezen felül kérjük, a beíratáshoz a következő dokumentumokat szíveskedjenek magukkal hozni:

  • A szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája
  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ kártyája
  • Amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata
  • A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok
  • Amennyiben a szülő rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult, úgy az ezt igazoló határozat
  • Amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, úgy az ezt igazoló határozat
  • Amennyiben a gyermek sajátos nevelési igényű, úgy az ezt igazoló dokumentum
  • Amennyiben a gyermek nem magyar állampolgár, abban az esetben ő és szülei tartózkodási engedélyét és a szülők keresőképességét igazoló dokumentumok
Diákigazolvány igényléshez 1.400 Ft illetve az Okmányirodából hozott Nemzeti Egységes Kártyarendszer –adatlap (NEK-azonosító).