9184 Kunsziget Petőfi tér 12. • Tel.: +36 20 / 262 5122 • iskola@kunsziget.hu • OM: 201490
Tisztelt Szülők! Iskolánkban péntekenként 9:00-11:00 óráig, illetve ettől eltérő időben előzetes telefonon történő bejelentkezés alapján igazgatói ügyeleltet tartok! +36-20/2625122
Iskola télenRajzteremNyelvi labor
English version

Önkormányzat_Határozat

2022.05.04.
Küldés e-mailbenNyomtatásKeresésVissza
Önkormányzat_Határozat
Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata

III/10-12/2022.
K i v o n a t
 
Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. április 28-án tartott, nyilvános ülésén készült III/10-12/2022. számú jegyzőkönyvéből
 
 
A Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános iskola és Alapfokú Művészeti Iskola működési formája
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi határozatát:
 
Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének
74/2022. (IV. 28.) határozata
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát (a továbbiakban: Iskola) fenntartó Kunszigeti Nonprofit Kft. üzletrésszel rendelkező tulajdonosi képviselője az Iskola működési rendjében az Iskola szakmai vezetése részéről kezdeményezett változásra lehetőséget ad, ennek okán pedig az alábbi döntéseket hozza meg:
 
  1. A Képviselő-testület lehetőséget ad arra, hogy az Iskola a 2022/23. tanévtől kezdődően „általános iskola iskolaszervezési” formában működjön tovább.
 
  1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Iskola szakmai vezetése részéről kezdeményezett változás bevezetéshez az Iskola Pedagógiai Programját módosítani kell, ennek megfelelően a Képviselő-testület rögzíti, hogy a változás a jelen döntés indokolásában megjelölt törvényi rendelkezés miatt kizárólag felmenő rendszerben vezethető be.
 
  1. A Képviselő-testület megállapítja továbbá, hogy az Iskola jelenleg hatályos Alapító Okiratát módosítani kell akként, hogy annak 4.1. pontját hatályon kívül kell helyezni. A Képviselő-testület az Iskola alapító okiratának jelen pont szerinti módosításával egyetért.
 
  1. A Képviselő-testület felkéri Farkas Liza Erzsébet igazgatót, hogy a jelen döntés szülőkkel történő közlése érdekében az Iskolával tanulói jogviszonyban álló valamennyi tanuló törvényes képviselőjét írásban értesítse. A Képviselő-testület kéri továbbá az igazgató asszonyt, hogy a szülőket (törvényes képviselőket) rendkívüli szülői értekezletre hívja össze, mely szülői értekezleten a polgármester és Kunszigeti Nonprofit Kft. ügyvezetője is részt vesz.
 
 
INDOKOLÁS
 
Az Iskola szakmai vezetése az Iskola jövőbeni működése vonatkozásában kezdeményezte, hogy az egész napos iskola iskolaszervezési forma helyett az intézmény a 2022/23-as tanévtől az általános iskola iskolaszervezési formában működjön tovább.
 
Az Iskola fenntartásában részt vállaló Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapította, hogy a javasolt módosítás bevezetéséhez elengedhetetlen az Iskola Pedagógiai Programjának módosítása.
               
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. § (5) bekezdése szerint az iskola pedagógiai programját vagy annak módosítását a jóváhagyást követő tanévtől felmenő rendszerben vezetheti be.
 
Az Iskola alapító okiratának 4.1. pontja a következőket rögzíti: „4.1. Egyéb köznevelési foglalkozás: egész napos iskola”. A jelen határozat értelmében az alapító okirat ezen rendelkezésének hatályon kívül helyezése szükséges.  
 
Felelős: Farkas Liza Erzsébet intézményvezető
Határidő: azonnal
 
 
 
 
                       Lendvai Ivánné sk.                                                       dr. Antal Péter sk.
                           polgármester                                                                     jegyző