9184 Kunsziget Petőfi tér 12. • Tel.: +36 20 / 262 5122 • iskola@kunsziget.hu • OM: 201490
Tisztelt Szülők! Iskolánkban péntekenként 9:00-11:00 óráig, illetve ettől eltérő időben előzetes telefonon történő bejelentkezés alapján igazgatói ügyeleltet tartok! +36-20/2625122
Iskola télenRajzteremNyelvi labor
English version

KÖZLEMÉNY_2020_03_14

2020.03.15.
KeresésVissza
KÖZLEMÉNY_2020_03_14
RENDKÍVÜLI KÖZLEMÉNY
Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!
Ezúton szeretném Önöket tájékoztatni az Emberi Erőforások Minisztériuma által kiadott 3/2020. (III.14.) határozatról, mely meghatározza az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetését.

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!
 
2020. március 16. napjától az oktató-nevelő munka tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. Maruzsa Zoltán államtitkár kihangsúlyozta, hogy ez nem rendkívüli szünetet jelent, hanem az oktatás módjának megváltozását, melynek keretében továbbra is biztosítani kell a tanulóknak az Alaptörvényben rögzített tanuláshoz való jogát.
 
Az új munkarend értelmében tilos a tanulóknak 2020.  március 16-tól - újabb rendelkezésig - a köznevelési intézmények oktatás célú látogatása. A tanulás kijelölése, számonkérése, a tanulási folyamat számonkérése és ellenőrzése, támogatása a pedagógusok és a tanulók között online vagy egyéb, személyes találkozást nem igénylő formában történik. Ezt oly módon kell megszervezni, hogy a tananyag tantermen kívüli digitális/ online átadása alkalmas legyen a tanuló tanulányi követelményeinek teljesítésére.

A pedagógusoknak most fontos feladata és felelőssége van abban, hogy összeállítsák a következő időszakra a tantárgyak tematikáját, hogy kijelöljék a feldolgozandó tananyagokat, az adott tantárgy tankönyvi fejezeteit, mikor, mely feladatokat kell a munkafüzetből, a feladatgyűjteményből megoldani. A tanulók számára továbbra is elengedhetetlenül fontos információs kellék a tankönyv, munkafüzet, feladatgyűjtemény, kérem, ha ezek az iskolában vannak, azokat március 16-án 10 és 11 óra között vigyék haza!
Figyelembe véve az intézmény és a tanulóink otthoni IKT-s eszközeinek lehetőségét az osztályfőnökök Facebook csoportot hoznak létre a közös tanulás érdekében. A csoportban az adott osztály tanulói, az osztályban tanító pedagógusok szülők és az intézményvezető vesznek részt. (Alsó évfolyamon a pedagógusok és szülők szerepelnek a csoportban). Ennek érdekében kérem, hogy gyermekenként legalább az egyik szülő rendelkezzen Facebook elérhetőséggel és jelölje be az osztályfőnököt. A tananyag kijelölését, számonkérésének határidejét és módját valamint ellenőrzésének formáját naponta 9 óráig a pedagógusok (órarend szerint) elküldik a csoportba. Mivel az intézmények nem kerültek bezárásra, ezért indokolt esetben kiscsoportos konzultációra is van lehetőség.
Nagyon fontos a folyamatos, rendszeres tanulás ebben a nehéz helyzetben is! Ezért ennek ellenőrzésére a pedagógusok beadandó dolgozatokat, projekteket, prezentációkat, lehetőség szerint online tesztek írását kérhetik.
Mindenki számára kihívást jelent az új munkarendre való átállás. Tisztelettel kérem a Kedves Szülőket, Kollégáimat és a diákokat, hogy fogjunk össze és közös erővel próbáljuk megoldani az előttünk álló nehéz feladatot, viseljük türelemmel a nehézségeket és együtt legyőzzük azokat!
 
Kunsziget, 2020. március 14.
Farkas Liza
intézményvezető
Kérdéseikkel, észrevételeikkel kérem, keressenek az iskola@kunsziget.hu vagy a 36-20/2625122 elérhetőségek valamelyikén.