9184 Kunsziget Petőfi tér 12. • Tel.: +36 20 / 262 5122 • iskola@kunsziget.hu • OM: 201490
Tisztelt Szülők! Iskolánkban péntekenként 9:00-11:00 óráig, illetve ettől eltérő időben előzetes telefonon történő bejelentkezés alapján igazgatói ügyeleltet tartok! +36-20/2625122
Iskola télenRajzteremNyelvi labor
English version

Ebédbefizetés_2020

2020.08.19.
KeresésVissza
Ebédbefizetés_2020
Ebédbefizetés szeptemberre
Kedves Szülők, Kedves Diákok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy iskolánkban továbbra is változatlanul biztosítjuk tanulóink napi háromszori étkezését!

Szeptemberi térítési díj befizetése: 2020. augusztus 24-26-ig (hétfőtől-szerdáig) 8:30-15:00 óra között lehetséges.

Az első tanítási napon azon gyermekek részére tudunk étkezést biztosítani, akik szerdán befizetnek.
Befizetés módja: csak készpénzzel lehetséges

Szeptemberi étkezési napok száma: 22 nap. Szülők részérő történő befizetés összege:
Egyszi étkezés (csak ebéd): 410 Ft/ nap (100 %-os) = 9.020.-Ft

Egyszi étkezés (csak ebéd): 205 Ft/ nap (50 %-os) = 4.510.-Ft
Háromszori étkezés: 470 Ft/nap (100 %-os) = 10.340.-Ft
Háromszori étkezés: 235 Ft/nap (50 %-os) = 5.170.-Ft


a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)-d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez
a 2020-2021-es tanévben az alábbi tanulók jogosultak:
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül ......... év .................. hónap ...... napjától,(Jegyzői határozat)
b) tartósan beteg vagy fogyatékos,(Szakorvosi igazolás vagy MÁK-os igazolás a magasabb összegű családi pótlékról)
c) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,( 3 hónapnál nem régebbi MÁK-os igazolás a magasabb összegű családi pótlékról vagy bankszámla kivonat)
d) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
e) utógondozói ellátásban részesül.
A befizetéskor a megfelelő jogcímhez szükséges igazolásokat be kell mutatni! Ennek hiányában a kedvezményes vagy ingyenes étkezést nem áll módunkba figyelembe venni, legközelebb csak a következő havi befezetéskor!

A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy a csatolt mellékletet olvashatóan kitölteni szíveskedjenek és hozzák magukkal vagy a befizetést megelőzően küldjék el az iskola@kunsziget.hu címre!


Gál-Sándofi Eszter
iskolatitkár