9184 Kunsziget Petőfi tér 12. • Tel.: +36 20 / 262 5122 • iskola@kunsziget.hu • OM: 201490
Tisztelt Szülők! Iskolánkban péntekenként 9:00-11:00 óráig, illetve ettől eltérő időben előzetes telefonon történő bejelentkezés alapján igazgatói ügyeleltet tartok! +36-20/2625122
Iskola télenRajzteremNyelvi labor
English version

Ebédbefizetés

2019.08.21.
KeresésVissza
Ebédbefizetés
Ebédbefizetés szeptemberre

Kedves Szülők, Kedves Diákok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy iskolánkban továbbra is változatlanul biztosítjuk tanulóink napi háromszori étkezését!

Szeptemberi térítési díj befizetése: 2019. augusztus 28. (szerda) 8:00-16:00 óra között lehetséges.

Az első tanítási napon azon gyermekek részére tudunk étkezést biztosítani, akik szerdán befizetnek.
Befizetés módja: csak készpénzzel lehetséges

Szeptemberi étkezési napok száma: 21 nap. Szülők részérő történő befizetés összege:
Egyszi étkezés (csak ebéd): 410 Ft/ nap (100 %-os)

Egyszi étkezés (csak ebéd): 205 Ft/ nap (50 %-os)
Háromszori étkezés: 470 Ft/nap (100 %-os)
Háromszori étkezés: 235 Ft/nap (50 %-os)


a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)-d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez
a 2019-2020-as tanévben az alábbi tanulók jogosultak:
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül ......... év .................. hónap ...... napjától,(Jegyzői határozat)
b) tartósan beteg vagy fogyatékos,(Szakorvosi igazolás vagy MÁK-os igazolás a magasabb összegű családi pótlékról)
c) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,( 3 hónapnál nem régebbi MÁK-os igazolás a magasabb összegű családi pótlékról vagy bankszámla kivonat)
d) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
e) utógondozói ellátásban részesül.
A befizetéskor a megfelelő jogcímhez szükséges igazolásokat be kell mutatni! Ennek hiányában a kedvezményes vagy ingyenes étkezést nem áll módunkba figyelembe venni, legközelebb csak a következő havi befezetéskor!