9184 Kunsziget Petőfi tér 12. • Tel.: +36 20 / 262 5122 • iskola@kunsziget.hu • OM: 201490
Tisztelt Szülők! Iskolánkban péntekenként 9:00-11:00 óráig, illetve ettől eltérő időben előzetes telefonon történő bejelentkezés alapján igazgatói ügyeleltet tartok! +36-20/2625122
Iskola télenRajzteremNyelvi labor
English version

Bemutatjuk iskolánkat

2021.04.07.
KeresésVissza
Bemutatjuk iskolánkat
Bemutatjuk iskolánkat! Várjuk leendő első osztályosok jelentkezését!

Tisztelt Szülők! Kedves Érdeklődők!
 
Önök most iskolánk rövid bemutatkozóját olvashatják! Ma már örömmel mondhatjuk, hogy iskolánk magas színvonalú oktatással, kiváló tárgyi eszközökkel felszerelt, és a kor elvárásainak megfelelően a közelmúltban felújított intézménybe várja leendő tanulóit!
 
Ha minket választ, gyermeke…
 
-     már az első osztálytól kezdve minden nap tanulja az angol nyelvet, adott esetben csoportbontásban,
 • magyarul és angolul tanulja az oktatott tantárgyak egy részét /alsóban a életvitel és gyakorlat, vizuális kultúra, ének-zene, míg felsőben a testnevelés, ének-zene, informatika, földrajz és célnyelvi civilizáció tantárgyakat/,
 • olyan nyelvismeretet szerez, amelyet az élet minden területén hasznosítani tud,
 • tudását akár anyanyelvi környezetben is kipróbálhatja, testvériskoláinkkal fennálló kapcsolat keretében, (Nyárádgálfalva)
 • a nyolcadik évfolyam végén nem kizárt, hogy középfokú nyelvvizsgával vág neki középiskolai tanulmányainak
 • megszerezheti a Nemzetközi gyermeknyelvvizsgát
 • természetesen a jó teljesítményhez szükség van a gyerekek aktivitására, kitartó munkájára, az órákon, foglalkozásokon tanult anyag rendszeres átismétlésére, elmélyítésére.
Ha kislányát, kisfiát hozzánk íratja be…
 
 • iskolánk biztosítja számára az alapfokú művészetoktatási képzést,
 • három művészeti ág következő tanszakai közül választhat: (megfelelő létszámú jelentkezés esetén indul)
  • képzőművészet,
  • néptánc,
  • színjátszás,
 • a művészeti képzésben lehetőséget nyújtunk képességei kibontakoztatására
 • megismeri az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok értékeit,
 • biztosítjuk, hogy fellépései, alkotásai a nagyközönség számára is elérhetők legyenek.
 • bizonyítványt kap az alapfokú művészeti oktatásról
 
Ami még fontos!
Versenyképesség……
 
 • interaktív táblák – projektorok tantermeink többségében
 • 16 tanulói laptoppal, internet kapcsolódási lehetőséggel ellátott informatikaterem
 • korszerű nyelvi labor
 • iskolai könyvtár
 • nyári napközis táborok iskolánk tanulói számára
 
Sikeres továbbtanulás….
 
 • tanórai keretek, illetve nyári napközis táborok alkalmával történő felkészítés a sikeres középiskolai felvételire
 • irányított pályaválasztás, szakmaválasztás koordinálása, céglátogatások, pályaválasztási kiállítások megtekintése már 7. évfolyamtól
 
Egész napos iskola – családias légkör….. 
 
 • ideális osztálylétszám,
 • egyéni fejlesztés,
 • tehetséggondozás,
 • felkészítés, felkészülés tanulmányi és sportversenyekre
 
Eredményeink….
 
 • kitűnő eredmények, dobogós helyezések körzeti, megyei, területi és országos tanulmányi és sportversenyeken
 • országos átlag feletti eredmény az országos kompetenciamérésen
 • célnyelvi mérések eredménye átlag 80-85%-os
 
Támogatott szolgáltatásaink….
 
 • az egész napos iskola keretében 8 és 16 óra között az oktatás és nevelés biztosítása tanulóink számára,
 • igény szerint 7:00 órától 16:15 óráig ügyelet biztosítása
 • tornacsarnok a testnevelés órák ideális megtartásán kívül lehetőséget nyújt különböző szakköri sportfoglalkozások lebonyolítására
 • bejáró tanulóink utaztatása „fizetős iskolabuszokkal” találkozási pontokról
 • napi 3x-i étkezési lehetőség
 • kiemelt feladatunknak tekintjük Kunsziget község hagyományait és értékeit, ezért iskolánk részt vesz a községi rendezvényeken,
 
Felvétel és átvétel sorrendje…
 
 • kunszigeti lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező tanuló
 • testvére iskolánk tanulója vagy testvére korábban itt fejezte be általános iskolai tanulmányait
 • a szülő vagy szülők kunszigeti munkahellyel rendelkeznek
 • további szabad kapacitás terhére, ha a fenti kritériumok alapján sem sikerül dönteni a felvételről, úgy a felvételi kérelmekről sorsolással döntünk
 • pedagógiai szakértői véleménnyel rendelkezők esetén csak olyan tanulót áll módunkban felvenni/átvenni, akinek fejlesztéséhez megfelelő szakembert tudunk biztosítani
 
Reméljük felkeltettük érdeklődésüket! Bővebben iskolánk honlapján tájékozódhatnak, illetve telefonon és előre egyeztetett időpont után személyesen is szívesen adunk tájékoztatást!
 
Válasszák iskolánkat gyermekük számára!
 
Farkas Liza
intézményvezető