9184 Kunsziget Petőfi tér 12. • Tel.: +36 20 / 262 5122 • iskola@kunsziget.hu • OM: 201490
Tisztelt Szülők! Iskolánkban péntekenként 9:00-11:00 óráig, illetve ettől eltérő időben előzetes telefonon történő bejelentkezés alapján igazgatói ügyeleltet tartok! +36-20/2625122
Iskola télenRajzteremNyelvi labor
English version

Beiratkozás az iskolába

2018.02.27.
KeresésVissza
Beiratkozás az iskolába
Tájékoztatás az első osztályba készülőknek

Kedves Leendő Elsős Szülők!

Tisztelettel köszöntöm Önöket abból az alkalomból,
hogy óvodás gyermekük hamarosan iskolás lesz!

Tájékoztatom Önöket, hogy iskolánkba az alábbi időpontokban lesz a

BEIRATKOZÁS AZ ELSŐ ÉVFOLYAMRA

2018. ÁPRILIS 12. (csütörtök) 8:00-19:00 óra között és
2018. ÁPRILIS 13. (péntek) 8:00-19:00 óra között
(Kunsziget, Petőfi tér 12. I. emelet igazgatói iroda)
Mit szükséges hozni a beíratáskor?
 1. A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártya), illetve
 2. állandó bejelentett lakcím hiányában: tartózkodási hely igazolását
 3. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:
  1. regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy
  2. állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BAH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes).
 4. A gyermek születési anyakönyvi kivonatát
 5. TAJ-kártyát
 6. A szülő személyi igazolványát
 7. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást. Ez lehet óvodai szakvélemény, nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény, sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
 8. Nyilatkozatot (ezt a beiratkozáskor, helyben kell kitölteni) a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (2014. március 15-től hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadók)
 9. A kedvezményre jogosító „Határozatot” (RGYK, SNI, BTMN, MÁK igazolás, családi pótlék)
 10. A hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó nyilatkozatot a beíratáskor meg kell tennie a szülőnek!
Köszönjük, hogy gyermekük számára iskolánkat választotta!


                                                          Tisztelettel: Farkas Liza
                                                                         intézményvezető