9184 Kunsziget Petőfi tér 12. • Tel.: +36 20 / 262 5122 • iskola@kunsziget.hu • OM: 201490
Tisztelt Szülők! Iskolánkban péntekenként 9:00-11:00 óráig, illetve ettől eltérő időben előzetes telefonon történő bejelentkezés alapján igazgatói ügyeleltet tartok! +36-20/2625122
Iskola télenRajzteremNyelvi labor
English version

VÁLTOZÁS AZ IDŐPONTBAN beiratkozás_2019

2019.04.08.
KeresésVissza
VÁLTOZÁS AZ IDŐPONTBAN beiratkozás_2019
Beiratkozás a 2019-2020. tanév első évfolyamára

Kedves Szülők!

Tisztelettel köszöntöm Önöket abból az alkalomból,
hogy óvodás gyermekük hamarosan iskolás lesz!

Tájékoztatom Önöket, hogy iskolánkba az alábbi időpontokban lesz a

BEIRATKOZÁS AZ ELSŐ ÉVFOLYAMRA

2019. ÁPRILIS 11. (csütörtök) 8:00-17:00 óra között és
2019. ÁPRILIS 12. (péntek) 8:00-19:00 óra között

(Kunsziget, Petőfi tér 12. I. emelet igazgatói iroda)

Mit szükséges hozni a beíratáskor?

 1. A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártya), illetve
 2. állandó bejelentett lakcím hiányában: tartózkodási hely igazolását
 3. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:
 4. regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy
 5. állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BAH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes).
 6. A gyermek születési anyakönyvi kivonatát
 7. TAJ-kártyát
 8. A szülő személyi igazolványát
 9. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást. Ez lehet óvodai szakvélemény, nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény, sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
 10. Nyilatkozatot (ezt a beiratkozáskor, helyben kell kitölteni) a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (2014. március 15-től hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadók)
 11. A kedvezményre jogosító „Határozatot” (RGYK, SNI, MÁK igazolás, családi pótlék)
 12. A hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó nyilatkozatot a beíratáskor meg kell tennie a szülőnek!

Köszönjük, hogy gyermekük számára iskolánkat választotta!
Tisztelettel: Farkas Liza

                       intézményvezető