9184 Kunsziget Petőfi tér 12. • Tel.: +36 20 / 262 5122 • iskola@kunsziget.hu • OM: 201490
Tisztelt Szülők! Iskolánkban péntekenként 9:00-11:00 óráig, illetve ettől eltérő időben előzetes telefonon történő bejelentkezés alapján igazgatói ügyeleltet tartok! +36-20/2625122
Iskola télenRajzteremNyelvi labor
English version

Két tanítási nyelvű képzés

Nyomtatás
Két tanítási nyelvű képzésA két tanítási nyelvű oktatás célja, hogy az anyanyelvi és idegen nyelvi tudást egyidejűleg és kiegyensúlyozottan fejlesszük. Tanulóinkat megtanítsuk az idegen nyelven való tanulásra, az idegen nyelvű információk feldolgozására. A diákjaink alkalmassá váljanak arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár idegen nyelven folytassák és a későbbiekben a szakmájukat mind a két nyelven gyakorolják. Célunk továbbá, hogy különböző kultúrák értékein keresztül neveljük gyermekeinket türelemre, megértésre és nyitottságra; törekedjünk pozitív én- és országkép kialakítására; értessük meg velük a nemzetközi kapcsolatok és együttműködés fontosságát. Mindezen célok megvalósításához elengedhetetlennek tartjuk, hogy iskolánkban családias légkörben fegyelmezett munka folyjon a közösen meghozott szabályok betartásával.

Intézményünk a két tanítási nyelvű oktatás során többet vállal, mint két nyelv oktatását és két tanítási nyelv alkalmazását. A kitűzött célok szükségessé teszik, hogy a tanulók a célnyelv országaival jobban megismerkedjenek, értsék és növekvő empátiával fogadják azok másságát, táguljon világképük.

Iskolánkban a magas elvárások teljesítését az idegen nyelvi tanárok mellett anyanyelvi lektor is segíti. Első osztálytól kezdődően kiemelt óraszámban (heti 5 órában) tanulnak a gyermekek angolt, továbbá az életkori sajátosságokat figyelembe véve, magyarul és angolul tanulják az éneket, technikát, rajzot, környezetismeretet és a testnevelést. A felső tagozatban is folytatódik a tantárgyak angol nyelven való tanulása. Jelenleg az európai uniós ismeretekkel és a célnyelvi civilizációval ismerkedhetnek tanulóink. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a későbbiekben más tantárgyak tanítása is két nyelven történik majd. Az 5-8. osztályokban szakkör keretén belül lehetőséget kapnak tanulóink a német nyelv tanulására.

Követelményeink megfogalmazása során fontos feladatunknak tartjuk, hogy tanulóinkat eljuttassuk az idegen nyelven való gondolkodás-, megfelelő szövegértés-, beszédkultúra szintjére, megtanítsuk őket az idegen nyelv használatára az információszerzésben, közlésben és az alkalmazásban.

Hatodik évfolyamos tanulóinkat A2, nyolcadikos diákjainkat B1 szintű nyelvtudás elsajátítására készítjük fel. Visszajelzésként nem csupán a tanév végi kompetenciamérések szolgálnak. Harmadik évfolyamtól kezdve félévkor és év végén külön mérést végzünk az addig elsajátított (összes) tananyagból írásbeli teszt és szóbeli kommunikáció formájában. Az eredmények felhasználásával tudjuk a következő félév differenciált oktatását megvalósítani.

Mindezek eredményeként diákjaink sikeresen vettek már részt városi, megyei és országos angol nyelvű versenyeken.