Alapfokú művészetoktatás
Intézményünk a 2012/2013. tanévtől már nemcsak általános iskolai képzést folytat, hanem szeptembertől alapfokú művészeti iskolaként is tevékenykedik. Három művészeti ág három tanszakára jelentkezhettek diákjaink.

Ezek:

- képzőművészet tanszak (4. évfolyamtól grafika és festészet tanszak; környezet- és kézműves kultúra tanszak)
- néptánc tanszak
- színjáték tanszak.

Az alapfokú művészetoktatás indításával az iskola tantestülete abból a már régóta vallott alapelvből indult ki, hogy valamennyi tanulónak joga, hogy adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeihez mérten tovább tanuljon, valamint tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében alapfokú művészetoktatásban vegyen részt.
Az alapfokú művészetoktatás a művészi kifejezőképességet alapozza meg, illetve felkészít a szakirányú továbbtanulásra.
Oktató-nevelő munkánk során azt tartjuk szem előtt, hogy a művészetoktatás fontos szerepet tölt be a nemzeti hagyományok ápolásában, a nemzeti értékek megőrzésében, a különböző kultúrák iránti nyitottság kialakításában.

Az iskolában megvalósuló művészeti oktatás helyi tanterve lehetőséget ad a szülők, a tanulók érdekeinek, a pedagógusok szakmai törekvéseinek érvényesítésére.
Célja olyan fejlesztőpedagógia megvalósítása, amelyben a hangsúly a meghatározott követelmények teljesítésével történő képességfejlesztés.
A kijelölt tananyag eszköz a tanulók értelmi, érzelmi és kifejezőképességeinek fejlesztésében. A tananyag elsajátítása során az alábbi nevelési célkitűzések megvalósítására törekszünk:
Forrás : http://www.kunszigetiskola.hu