9184 Kunsziget Petőfi tér 12. • Tel.: +36 20 / 262 5122 • iskola@kunsziget.hu • OM: 201490
Tisztelt Szülők! Iskolánkban péntekenként 9:00-11:00 óráig, illetve ettől eltérő időben előzetes telefonon történő bejelentkezés alapján igazgatói ügyeleltet tartok! +36-20/2625122
Iskola télenRajzteremNyelvi labor
English version

Alapfokú művészetoktatás

Nyomtatás
Intézményünk a 2012/2013. tanévtől már nemcsak általános iskolai képzést folytat, hanem szeptembertől alapfokú művészeti iskolaként is tevékenykedik. Három művészeti ág három tanszakára jelentkezhettek diákjaink.

Ezek:

- képzőművészet tanszak (4. évfolyamtól grafika és festészet tanszak; környezet- és kézműves kultúra tanszak)
- néptánc tanszak
- színjáték tanszak.

Az alapfokú művészetoktatás indításával az iskola tantestülete abból a már régóta vallott alapelvből indult ki, hogy valamennyi tanulónak joga, hogy adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeihez mérten tovább tanuljon, valamint tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében alapfokú művészetoktatásban vegyen részt.
Az alapfokú művészetoktatás a művészi kifejezőképességet alapozza meg, illetve felkészít a szakirányú továbbtanulásra.
Oktató-nevelő munkánk során azt tartjuk szem előtt, hogy a művészetoktatás fontos szerepet tölt be a nemzeti hagyományok ápolásában, a nemzeti értékek megőrzésében, a különböző kultúrák iránti nyitottság kialakításában.

Az iskolában megvalósuló művészeti oktatás helyi tanterve lehetőséget ad a szülők, a tanulók érdekeinek, a pedagógusok szakmai törekvéseinek érvényesítésére.
Célja olyan fejlesztőpedagógia megvalósítása, amelyben a hangsúly a meghatározott követelmények teljesítésével történő képességfejlesztés.
A kijelölt tananyag eszköz a tanulók értelmi, érzelmi és kifejezőképességeinek fejlesztésében. A tananyag elsajátítása során az alábbi nevelési célkitűzések megvalósítására törekszünk:
  • a tanulók előtt tárjuk fel a művészet megörökítő, átörökítő szerepét; értessük meg, hogy az alkotás a legértékesebb emberi alapképesség;
  • alapozzuk meg a tanulók esztétikai szemléletét, kommunikációs képességét, az értékes alkotások iránti igényét, a hagyományok tiszteletét, őrzését, a magyar identitástudat elmélyítését, más népek, etnikai csoportok kultúrájának megismerését, tiszteletét;
  • segítsük hozzá a tanulókat, hogy a rendszeresen átélt pozitív élmények alakítsák ki bennük az emberi tulajdonságokat, magatartási szokásokat, melyek a művészetek területén az eredményes szereplés összetevői;
  • az alkotó típusú tevékenységek megismerésével jussanak a tanulók az akarati, az alkotó-alakító cselekvőképesség birtokába;
  • nyújtsunk lehetőséget a tanulók mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai állóképességüknek, ügyességüknek, ritmusérzéküknek, hallásuknak, tér- és formaérzéküknek fejlesztésére, gazdagítására;
  • fejlesszük a tanulók testi-lelki állóképességét, kapcsolatteremtő képességét; neveljünk művészetbará, egészséges, jó tartású, jó mozgású tanulókat, a tánc, szín és képzőművészetet értő közönséget, táncot, színjátszást és képzőművészetet szerető fiatalokat.